Projecten

Melkproject

Als moeders HIV besmet zijn, kan het virus worden overgedragen via de moedermelk. Volgens het WHO is het risico daarop vooral na het eerste half jaar erg groot. Daarom wordt er de moeders die besmet zijn met het HIV virus geadviseerd om over te gaan op melkpoeder, maar dit kost veel geld. Wij geven melkpoeder aan 10 baby’s. 

Daarnaast geven Mrs. Chivunda en Mrs. Mwewa voorlichting over hygiëne en goede voeding. Bij de kinderen wordt bij de start een HIV test gedaan. Daarna worden zij nog regelmatig gecontroleerd. Tot nu toe waren al de kinderen bij het beëindiging van het traject HIV vrij.

Scholing

De kinderen die wij steunen wonen bij hun familie. Een weeskind is erg kwetsbaar in de maatschappij. Zij staan onderaan de ladder. In Zambia zorgt familie traditioneel voor de kinderen van overleden familieleden. Door de aidsproblemen zijn er op het moment veel weeskinderen. Families hebben daardoor de zorg voor een of meerdere extra kinderen. Veel families zijn arm en leven van dag tot dag. De zorg voor extra kinderen is dan ook zwaar. 

Door een weeskind te steunen met scholing verhoog je de status van een kind. Door scholing heeft hij kans op beter werk . In Zambia zorgt de familie voor elkaar, dus zal het kind later zorgen voor zijn familie. Eén jaar basis- of middelbare school kost gemiddeld 95,- euro. Wij willen weeskinderen zekerheid bieden. Elk kind dat wij aannemen in ons project beloven wij dat het in ons project mag blijven tot aan het diploma.

Vervolgopleiding

Een vervolgopleiding is helaas erg duur. Een opleiding aan de universiteit of college kan onze stichting dan ook maar voor enkele kinderen betalen (zie hierover meer in onze nieuwsbrief). Na de middelbare school kunnen alle kinderen wel kiezen uit kleine beroepstrainingen voor bijvoorbeeld meubelmaker, timmerman, computer, rijbewijs enz. Door deze training maken zij meer kans op werk.

Onze vriend, ondernemer Clement Chyniundu, verzorgt elk jaar een motivatieworkshop voor kinderen van klas 9 (mavo/havo niveau) en klas 12 (vwo niveau). In deze bijeenkomsten worden de verschillende mogelijkheden besproken die er zijn voor werk of een opleiding. Ook kunnen kinderen bij hem komen voor advies.

Doneren

Wilt u doneren? Dit is ons bankrekeningnummer:

 NL18INGB0009185305
t.n.v. Stichting Steun aan Zambezi